Czasami zdarza się sytuacja, że błędnie wykonujemy przelew środków np: błędny adresat.


W takim wypadku możemy wyróżnić dwie sytuacje: 

1) Gdy to my przelaliśmy środki do kontrahenta,

2) Gdy to kontrahent błędnie przelał środki do nas. 


Poniżej został przedstawiony schemat księgowania, w przypadku błędnego przelewu wykonanego przez kontrahenta (zatem wpływ na nasz rachunek bankowy). Jeżeli sytuacja była odwrotna, należy odwrócić kolejność księgowania wraz z opisami (należy je zamienić).


Podsumowanie

W sytuacji, gdy kontrahent wpłacił na konto spółki błędnie kwotę - nie powinien jej wpłacić, taką operację należy zewidencjonować, zarówno jak zwrot tej kwoty.

Podobnie sytuacja będzie kształtowała się, jeżeli to my wykonaliśmy błędny przelew.

W przypadku sytuacji, w której to nasz podmiot przelał środki błędnie kontrahentowi, strony WN oraz MA należy zamienić stronami - zamienić zatem w kolejności pkt 1) z pkt 2).


UWAGA!: Jeżeli nie możemy zidentyfikować kontrahenta, konto 201/202 należy zamienić na konto 240-00002. 

Konto Fakturomanii jest kontem przykładowym.


Wpływ środków na rachunek bankowy należy dodać w sposób analogiczny do poniższego.

W tym celu należy udać się do zakładki "UAT", zaś następnie "Dodaj UAT."


1) Wpływ środków od kontrahenta

Data dokumentu - oznacza datę wpływu środków na rachunek bankowy

Dokumentem źródłowym jest wyciąg bankowy

Przykładową kwotę 100 należy zamienić na wartość faktycznie otrzymanych środkówW przypadku wpływu środków od kontrahenta można również posłużyć się modułem Finansów wybierając typ operacji "Nieokreślona wpłata środków do banku".


2) Zwrot środków kontrahentowi

Data dokumentu - oznacza datę wpływu środków na rachunek bankowy

Dokumentem źródłowym jest wyciąg bankowy

Przykładową kwotę 100 należy zamienić na wartość faktycznie zwróconych środkówW przypadku wypływu środków do kontrahenta (np: zwrotu) można również posłużyć się modułem Finansów wybierając typ operacji "Nieokreślony wypływ środków z banku".