Auto osobowe zakupione na spółkę wprowadzamy przez specjalnie do tego utworzoną kategorię kosztów.


W celu ewidencji zakupu należy wybrać kategorię: 
"Środki Trwałe"(1) -> Podkategorię: "Środki Transportu, z możliwością odliczenia 100% lub 50%, albo bez możliwości odliczenia VAT"


(2). W celu ustalenia jaką część VAT można odliczyć zachęcamy do przeczytania artykułu na blogu:  Zmiany w rozliczeniu samochodów w 2019


W celu odliczenia 100% VAT niezbędne jest złożenie deklaracji rejestracyjnej VAT-26, jeżeli nie posiadają Państwo tzw. VAT 1.


Informację, czy dane auto może być rozliczane w 100% VAT, czy też w innej wysokości, czy można  również dokonać jednorazowej amortyzacji, można potwierdzić kontaktując się z Krajową Informacją Podatkową działającą przy Ministerstwa Finansów, dostępnej pod numerem 22 330 03 30. 

Środki trwałe wprowadzamy zgodnie z danymi z faktury.
Faktura od firmy

W tym przypadku wprowadzamy dane zgodnie z otrzymaną od kontrahenta fakturą ewidencjonującą zakup środka trwałego. 

Vat Marża, Faktura lub Umowa do 10000 pln - jednorazowa amortyzacja
W niektórych przypadkach istnieje możliwość jednorazowej amortyzacji, można tego dokonać w przypadku wartości transakcji nieprzekraczającej 10 000 pln netto (uwaga: należy uwzględnić VAT, który nie może stanowić VAT naliczonego - czyli część VATu, która będzie stanowić koszt uzyskania przychodu).


Umowa sprzedaży z osobą fizyczną

Dokumentem źródłowym będzie numer/data umowy sprzedaży, zaś datą - z datą zapłaty za przedmiot sprzedaży. W polu NIP przy osobach fizycznych należy wpisać słowo "Brak".


Amortyzacja środka trwałego

Amortyzację środka trwałego księgujemy za pomocą modułu UAT. 


Aby przygotować taki wzorzec należy w pierwszej kolejności wyliczyć miesięczną stawkę amortyzacji. W tym celu należy ustalić okres amortyzacji środka trwałego wyrażony w miesiącach (standardowo amortyzacja dla aut 5 lat dla nowych, 2,5 roku dla używanych), jeżeli natomiast amortyzacja będzie jednorazowa całość (oraz brak lub cześć podatku VAT) ujmujemy w miesiącu następującym po wprowadzeniu auta do środków trwałych.


Przykład - sposób amortyzacji wartości netto

Wartość środka trwałego 20 000 zł, okres amortyzacji 5 lat.

Ponieważ środek trwały będzie amortyzowany miesięcznie, należy zamienić 5 lat = 60 miesięcy

20 000 zł /60 miesięcy = 333,33 zł

W oparciu o powyższe dane wzorzec UAT powinien wyglądać następująco:


UWAGI:

Zwracamy uwagę, że amortyzować rozpoczynamy w miesiącu następującym po miesiącu w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania tzn. auto kupione i przyjęte do użytkowania w czerwcu, możemy amortyzować najwcześniej od lipca.


W celu uniknięcia błędów najlepiej dokonywać amortyzacji z ostatnim dniem danego miesiąca.

W przypadkach, gdy przysługuje np. 50% odliczenie podatku VAT wobec auta, kwotę netto do amortyzacji wyliczamy w następujący sposób:


Przykład:

Faktura 20 000 zł netto, 4 600 VAT, 24 600 zł brutto

Odliczenie 50% VATu

Wartość netto = 20 000 + (50% x 4 600) = 22 300 zł.

Podstawową kwotą netto do amortyzacji w tym przypadku będzie 22 300 zł.